INFORMACJE O NASZYM ŻŁOBKU
   

 

 

 

 

 

Charakterystyka żłobka


Nasze motto:
"W każdym dziecku istnieje nieskończona
potrzeba kochania go
takim jakie jest,
z całą jego indywidualnością".

Żłobek Miejski w Świebodzicach powstał w wyniku oddzielenia grupy żłobkowej od Publicznego Przedszkola Nr 3 z grupą żłobkową. Rada Miejska w dniu 17.XII.2013r. podjęła Uchwałę Nr XLVII/281/2013 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Świebodzicach.

Żłobek Miejski działa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. nr 45, poz., 235)

Żłobek zlokalizowany jest w tym samym budynku co przedszkole. Sprzyja to integracji dzieci żłobkowych z przedszkolnym. Dzieci żłobkowe mają stworzoną możliwość uczestniczenia w uroczystościach organizowanych przez przedszkole np. ( teatrzyki, jasełka, zabawy karnawałowe, powitanie wiosny). Nauczyciele przedszkola wcześniej mogą poznać swoich przyszłych wychowanków. Rodzice maluchów znają dobrze pracowników obu placówek, organizację dzięki temu mogą świadomie dokonywać wyboru przedszkola dla swojego dziecka.

 

W naszym żłobku zapewniamy:

Odpowiednie warunki opieki

Opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat zorganizowana jest w najlepszym interesie dziecka

Przestrzeń dla dzieci

 1. Wielkość powierzchni w żłobku uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci w zakresie swobodnej zabawy i potrzeb życia codziennego.

 2. Aranżacja przestrzeni i wyposażenie żłobka uwzględniają potrzeby rozwojowe dzieci w różnym wieku, stymulują potrzebę eksperymentowania i ciekawość, umożliwiają różne formy interakcji między dziećmi.

 3. Przestrzeń żłobka zapewnia wygodne i przyjemne otoczenie dla dzieci i dorosłych .

Prawa dziecka

 1. Prawa dziecka są przestrzegane przez wszystkich dorosłych.

 2. Zapewnione jest bezpieczeństwo dzieci poprzez wprowadzenie polityki lub procedur ochrony dzieci przed krzywdzeniem, edukację opiekunów i rodziców oraz zapewnienie dostępu do informacji o instytucjach, w których można otrzymać pomoc.

Profilaktykę zdrowia dzieci i zapobieganie wypadkom

 1. Podejmuje się efektywne działania, aby zapobiegać wypadkom dzieci w placówce.

 2. Stosowane są aktywnie zasady profilaktyki zdrowotnej.

 3. Stworzone są warunki do zachowania higieny i utrzymywania czystości pomieszczeń.

Współpracę z rodzicami i rodzinami dzieci

 1. Codzienne relacje z rodzicami opierają się na szacunku, wsparciu i partnerstwie

 2. Opiekunowie i rodzice dbają o dobry przepływ informacji

 3. Rodzice mają wpływ na sposób funkcjonowania placówki opieki

Adaptacje dzieci w środowisku Żłobka

 1. Adaptacja dzieci jest organizowana zgodnie z indywidualnymi potrzebami dziecka i w jego najlepszym interesie.

 2. Dzieci mają możliwość doświadczenia stałości i przygotowania się do zmian.

 3. Dziecko jest codziennie indywidualnie witane przez znanego mu opiekuna, który bezpośrednio od rodzica przejmuje nad nim opiekę. Powitaniu i pożegnaniu towarzyszy atmosfera spokoju, braku pośpiechu.

 4. Żłobek wspiera rozwijanie zdrowych nawyków żywieniowych ,Posiłki są zorganizowane w taki sposób, aby były przyjemne i uczące dla dzieci, kojarzyły się z pozytywnym doświadczeniem społecznym.

 5. Dzieci mają zapewnione warunki do różnorodnych zabaw.

 6. Czynności higieniczne odbywają się z poszanowaniem indywidualnego tempa rozwoju dziecka, w atmosferze szacunku, wyważenia między pomaganiem a wspieraniem samodzielności.

Zabawę dzieci (warunki do zabaw, planowanie i dokumentowanie)

 1. Dzieci mają zapewnione warunki do różnorodnych zabaw.

 2. Planowanie pracy opiera się na wiedzy o prawidłowościach rozwoju małych dzieci i znajomości zmieniających się potrzeb rozwojowych konkretnych dzieci.

 3. Dokumentowanie pracy z dziećmi służy lepszemu rozumieniu rozwoju dzieci przez opiekunów i rodziców.

Kompetencje opiekunek/wychowawców/

1. Opiekunowie mają kompetencje do zajmowania się dziećmi.
2. Opiekunowie stwarzają optymalne warunki dla rozwoju dzieci.

 
   

do góry  |        

   Copyright © Żłobek Miejski w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone
   design by TONER